PRISER

Vårtermin 2024 

Hel termin 

12 lektioner à 20 min: 2 950 kr

12 lektioner à 30 min: 3 950 kr

12 lektioner à 40 min: 5 250 kr

12 lektioner à 60 min: 7 300 kr

Sportlov v.7 och Påsklov v.14

.......................................................................

Alla priser är inklusive moms.

Vi kan ordna med delbetalning av helterminsavgiften om så önskas.

Skolans policy

Närvaro, sen ankomst och frånvaro

  • Alla elever förväntas komma i tid till sina lektioner.
  • Om läraren ställer in en lektion ordnar hon/han en vikarie eller så tar läraren igen lektionen vid ett senare tillfälle som lärare och elev kommer överens om. Om inget av de förstnämnda lösningarna är möjlig återbetalas summan för lektionen till eleven.
  • Om eleven inte kan närvara på en lektion, är det tillfället förbrukat och kommer inte att tas igen. 

Frågor

Lina Maréchal är samordnare och ekonomiansvarig för skolan. Har ni frågor angående fakturor eller funderingar kring skolan och lärarna kontakta henne på info@goteborgspianoskola.se